Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Çerezlik Kabak Çekirdeği Yetiştiriciliği

Çerezlik Kabak Çekirdeği Yetiştiriciliği

         Ülkemiz kabakgil yetiştiriciliğinde önemli bir yeri olan yazlık ve kışlık kabakların, yemeklik olarak kullanımlarının yanında tohumları da çerez olarak kullanılmaktadır. Çekirdek kabak yetiştiriciliği, kabak tohumlarının sahip olduğu özelliklerden dolayı üreticiler için yemeklik kabak yetiştiriciliğine göre daha avantajlı yönlere sahiptir.

         Sakız kabağının taze tüketim amacıyla yetiştiriciliği özellikle iç bölgelerde ekonomik olmamaktadır. Çünkü; yemeklik kabak yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticiler iklim faktörleri nedeniyle tohum ekimini Nisan sonu-Mayıs başında yapmakta, hasadın yapıldığı Haziran ayı ortalarında kabak fiyatları diğer bölgelerden gelen ürün nedeniyle düşmekte ve bunun sonucu olarak da, üreticinin gelir düzeyi azalmaktadır. Bu nedenle İç Anadolu ve Tomarza koşullarında çekirdek kabağı yetiştiriciliği sakız kabağı yetiştiriciliğine göre çok daha fazla karlı olmaktadır.

İlçede genel olarak yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve kar yağışlı karasal iklim hüküm sürmektedir. Yine ilçenin rakımının yüksek olması ve kış mevsiminin ilçede uzun ve sert geçmesi, ilkbahar geç donlarının ve sonbahar erken donlarının görülmesi ilçede yetiştirilebilecek bitki çeşitliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. İlçe sınırları içerisinden geçen Zamantı Irmağı kenarında bulunan köylerde sulu tarım yapılmakta olup, diğer yerlerde çoğunlukla kuru tarım yapılmaktadır.

Tomarza’da uygulanan geleneksel tarımda sulanamayan yerlerde bir yıl arpa yada buğday diğer yıl ise nadas şeklinde münavebe uygulanmakta, nadas uygulanan alanlarda sınırlı miktarda nohut veya mercimek tarımı yapılmaktadır. Bu durumda kuru tarım arazilerinin %40-50 si boş olarak nadasa bırakılmaktadır. Çekirdek kabağı kuruda yetişmesi nedeniyle münavebede önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Böylelikle aynı tarladan iki yılda bir ürün alınabilirken çerezlik kabak yetiştirilmesi ile her yıl ürün alınması mümkün olabilmektedir.

Toprak istekleri bakımından incelendiğinde kabak bitkisi hafif, derin ve volkanik tüf topraklarda daha iyi yetişmesi nedeniyle İlçemiz topraklarında başarı ile yetiştirilebilmektedir. Bu özellikleri nedeniyle ilçemiz tarımında iyi bir alternatif bitki olmaktadır.

İlçemizde bu özelliklerinden dolayı son yıllarda yetiştiriciliğinde hızlı bir artış göstermiştir. İlçemizde 2002 yılında 1200 dekar olan ekiliş alanı 2010 yılı verilerine göre çekirdek kabağının ekim alanı 138.659 dekar olarak gerçekleşmiş ve ortalama dekardan 35 kg ürün alınarak 4.853 ton üretim sağlanmıştır.

Üretilen ürünler önceki yıllarda her hangi bir işleme tabi tutulmadan toptan olarak fabrikalara veya tüccarlara satılmakta idi. Bu durumda çiftçinin üretmiş olduğu ürün işlenmeden satıldığı için gerçek değerinin altında alıcı bulunmaktaydı.

876 Sayılı Tomarza Tarım Kredi Kooperatifi’nin girişimi ile 2006 yılında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında % 50 hibe desteği ile Kabak Çekirdeği Eleme ve Paketleme Tesisi Projesi yapılarak, Tomarza çiftçileri için çok önemli bir tesis kurulmuştur.

         2007 yılında faaliyete giren ve ürün alımına başlanan tesis saatte 1,5 ton eleme ve çuvallama kapasitesine sahiptir. Son teknoloji kullanılarak yapılan fabrikada, çiftçi tarafından meyvesinden ayrılmış ve kurutulmuş olarak alınan kabak çekirdekleri burada elenip temizlenerek tane iriliğine göre sınıflara ayrılmakta ve son olarak da çuvallanmaktadır. Bu fabrikanın faaliyete girmesiyle, kabak çekirdeğinin piyasa fiyatının arttığı gözlemlenmiştir. Kavurma ve paketleme-ambalajlama ünitesinin eklenmesiyle, yarı mamül olarak çıkan kabak çekirdeği tüketime hazır hale geleceği için ek bir katma değer sağlanacaktır.

 

 

TOMARZA İLÇESİ 2010 YILI ÇEREZLİK KABAK VERİLERİ

S.N

KÖYLER

TOPLAM TARIM ALANI

KABAK EKİM ALANI (da)

TOPLAM VERİM TON

1

ALAKUŞAK

27.030

10.812,00

378

2

BEKTAŞ

5.260

2.104,00

74

3

CÜCÜN

17.610

7.044,00

247

4

ÇUKURAĞAÇ

5.340

2.136,00

75

5

EKİNLİ

10.510

4.204,00

147

6

GÜLVEREN

19.400

7.760,00

272

7

GÜZELSU

9.900

3.465,00

121

8

İNCİLİ

18.830

7.532,00

264

9

KAPUKAYA

9.820

3.928,00

137

10

KARAÖREN

9.380

1.407,00

49

11

KEVENAĞIL

6.160

924,00

32

12

KIZILÖREN

14.250

5.700,00

200

13

KOÇCAĞIZ

6.280

2.512,00

88

14

KÖMÜR

16.060

6.424,00

225

15

MERKEZ

101.040

45.468,00

1.591

16

PUSATLI

32.850

14.782,50

517

17

ŞİRAZ

6.600

2.640,00

92

18

TURANLI

17.100

6.840,00

239

19

YEŞİLBAĞ

7.440

2.976,00

104

TOPLAM

340.860

138.659

4.853

 

 

 

 

 

 

TOMARZA İLÇESİ ARAZİ DAĞILIMI (da)

TARIM ALANI

ORMANLIK VE FUNDALIK

ÇAYIR VE MERA

TARIM DIŞI ALAN

KÖY YERLEŞİM ALANI

TOPLAM İLÇE ALANI

597.780

132.260

547.410

153.860

20.690

1.452.000

 

 

TARIM ALANI

536.671

TARLA ALANI

NADAS

SEBZELİKLER

MEYVELİKLER

BAĞLAR

429.820

94.131

5.500

2.350

4.870

SULU

SUSUZ

SULU

SUSUZ

SULU

SUSUZ

SULU

SUSUZ

SULU

SUSUZ

23.910

405.910

12.550

81.581

3.850

1.650

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 Bu site Lifos iKobi hazır web sitesi sihirbazı kullanmaktadır.

Lifos Yazılım