Kayseri Valiliği'nin 15.08.2016 tarihli ve 2016/02 no'lu kararı ile "Çiğ Sütün Toplanması,Nakli,Depolanması,Pazarlanması ve Kabulü Hakkında Karar" da değişiklik yapılmıştır.
 
Karar için tıklayınız